Dr.LM Pretorius

+27 (0) 11 664 7146

Welkom by ons Praktyk / Welcome to our Practice

Pasiëntinligting / Patient Information

Inligting aangaande persoon verantwoordelik vir betaling van rekening/ Information regarding person responsible for payment of account

Verwysing / Reference

Mediesefonds / Medical Aid

Instagram